bvk-facebook bvk-instagram bvk-youtube bvk-instagram
SK HU EN
BVK-lines

Články

entry.imagesForClanky.one().title Bytový dom Gradus Residence 01. októbra 2021

Nový bytový dom Gradus residence v centre Dunajskej Stredy bude čoskoro dokončený a skolaudovaný. Celý komplex tvorí zmiešaná funkcia zahrňujúca rezidenčné bývanie, obchody, kancelárie a služby.

Spodná stavba

Objekt je vzhľadom na geológiu , podzemnú vodu a charakter nosnej konštrukcie založený na základovú dosku bez dilatácie. Základová doska je hrubá 350 mm až 500 mm v závislosti od intenzity zaťaženia. Pod najviac namáhanými stĺpmi sú vytvorené priehlbne s celkovou hrúbkou 750 mm kvôli pretlačeniu.

Nosná konštrukcia objektu sa po výške mení. V podzemnej časti nosnú konštrukciu tvorí stĺpový systém s bezprievlakovými stropnými doskami so základným modulovým rastrom 5,2 x 6,3 m. V miestach, kde sú nad podzemnou garážou nadzemné objekty, je zvislý nosný systém lokálne upravený tak, aby bol priebežný až po strechu nadzemných objektov, čím sa zabezpečí plynulý prenos zaťaženia od hornej stavby do základov.

Po obvode podzemnej garáže je zrealizovaná monolitická železobetónová stena s hrúbkou 300 mm. Vnútorné steny schodiskových jadier sú takisto monolitické železobetónové , s hrúbkou 150 mm a 250 mm.

Stĺpy podzemnej garáže majú kruhový prierez s priemerom 300 mm. Najviac namáhané kruhové stĺpy sú z oceľového profilu ROR 298,5 vyplnené betónom. Ostatné stĺpy sú čisto železobetónové.

Stropná doska nad 1.PP je navrhnutá ako bezprievlaková, bodovo podopretá, monolitická železobetónová doska bez hlavíc s hrúbkou 250 mm. Stropná doska je rozdelená na 3 časti pomocou dilatácie.

Horná stavba

Objekt bytového domu pozostáva z 5 nadzemných podlaží s pôdorysným tvarom L. Na prvom nadzemnom podlaží tvorí nosný systém monolitický železobetónový stĺpovo-stenový systém s železobetónovými stužujúcimi jadrami. Stužujúce jadrá prechádzajú od základov súvislo až po najvyššie podlažie.

Stropné dosky nad 1.NP sú riešené ako obojsmerne nosné monolitické železobetónové dosky, s hrúbkou 250 mm. Tieto stropné dosky sú podopierané prievlakmi.

Od druhého nadzemného podlažia je nosný systém riešený ako stenový systém. Obvodové nosné steny sú z keramických nosných tvárnic s hrúbkou 300 mm. Vnútorné nosné steny sú monolitické železobetónové s hrúbkou 250 mm, 200 mm, respektíve 150 mm.

Stropné dosky od 2.NP sú riešené ako obojsmerne nosné monolitické železobetónové dosky, s hrúbkou 200 mm. Tieto stropné dosky sú podopierané prievlakmi.

Dosky balkónov a lodžií sú na stropné dosky napojené pomocou izolačných prvkov na prerušenie tepelných mostov (isokorb).

Realizačný projekt statiky bol vypracovaný v BIMe firmou BVK-PRO s.r.o.

Vďaka 3D modelovaniu je oveľa jednoduchšia koordinácia jednotlivých prestupov a kontrola kolízií pri vystužovaní.

Napredovaniu BIM pomáha aj skutočnosť, že množstvo firiem už ponúka svoje stavebné výrobky spracované do 3D, tie sa potom jednoducho vkladajú do stavebnej dokumentácie. Týmto spôsobom boli modelované a vykázané termokoše pri balkónových doskách na prerušenie tepelných mostov.

Benefity sa ukážu aj pri objednávaní materiálu, nakoľko výkazy sú presné a skontrolovateľné. Mnohí investori síce benefity BIM ešte reálne nevedia využívať, ale mentálne sú nastavení tak, že v budúcnosti im to prinesie úžitok.

Ing. Csaba Baji
konateľ spoločnosti

Naspäť

BVK-PRO, S.R.O. Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.