bvk-facebook bvk-instagram bvk-youtube bvk-instagram
SK HU EN
BVK-lines

Articles

entry.imagesForClanky.one().title Pešie lávky 21. October 2022

Tento článok je vypracovaný ako pokračovanie článku: Rýchlejšia výstavba: Ako navrhovať a realizovať montované stropy – 1. časť. Odporúčam začať s prvým článkom.

Na čo dávať pozor pri návrhu zvislého nosného systému, pod montovanú stropnú konštrukciu typu N + V?

Stropné nosníky musia byť uložené na dva protiľahlé nosné prvky ( steny, prievlaky, trámy a podobne). Po výbere dodávateľa stropnej konštrukcie pri návrhu treba zohľadniť výrobný sortiment nosníkov, osovú vzdialenosť stropných nosníkov a minimálnu dĺžku uloženia. Pri optimálne navrhnutom nosnom systéme predídeme zbytočným rezaniam/skracovaniam vložiek a minimalizujeme kolízie stropných nosníkov. Z dĺžky minimálneho uloženia stropného nosníka vychádza aj minimálna hrúbka nosného prvku pod nosníkom. Minimálne uloženie stropného nosníka udáva každý výrobca v technickom liste produktu. Svetlú vzdialenosť medzi zvislými nosnými prvkami, keď dovolí dispozícia stavby, treba prispôsobiť dĺžkovému modulu stropného nosníka.

Príklad Xella: Šírka domu je 10 000 mm, obvodové steny sú hrúbky 300 mm, je navrhnutá jedna vnútorná stena hrúbky 300 mm . Jedno pole potrebujem cca 3000 mm, druhé pole cca 6000 mm. Navrhujem jedno pole 3100 mm a druhé 6000 mm, budem potrebovať nosníky dĺžky 3400 mm 6400 mm. Keby som navrhol jedno pole 3150 mm a druhé 5950 mm, potreboval by som nosníky dĺžky 3600 mm a 6400 mm. Kvôli piatim centimetrom by som potreboval už dlhšie nosníky v prvom poli. Takou drobnou zmenou vieme optimalizovať návrh.

Nenosné priečky, ktoré sú uložené na strope, sú podchytené zosilnením stropnej konštrukcie. Pod nenosnú priečku, ktorá je rovnobežná so smerom stropných nosníkov, sa zosilnenie urobí zdvojením stropných nosníkov, respektíve pridaním prídavnej výstuže. Pod nenosnú priečku, ktorá je kolmá na smer stropných nosníkov sa zosilnenie urobí vytvorením stužujúceho rebra z nízkych vložiek s prídavnou výstužou. Vzdialenosť medzi nenosnými priečkami vyššieho podlažia, keď dovolí dispozícia stavby, treba prispôsobiť osovej vzdialenosti stropných nosníkov.

Prestupy menšie ako svetlá vzdialenosť stropných nosníkov vytvoríme jednoducho vynechaním stropnej vložky a podľa potreby pridaním konštrukčnej výstuže. Pri širších prestupoch už treba navrhnúť výmenu. Podľa možnosti dlhšia strana prestupu je rovnobežná so smerom stropných nosníkov, to znamená kratšiu výmenu. Dodatočné prestupy možno urobiť iba cez vložky. Stropné nosníky nesmú byť žiadnym spôsobom oslabené.

Pri návrhu stropu treba zohľadniť aj tvar schodiskového otvoru, vždy treba dávať pozor na to, aby sme vedeli uložiť stropné nosníky aj v týchto miestach. Najviac problémov sa vyskytuje pri otvoroch tvaru L/U, alebo keď je smer schodiska kolmý na smer nosníkov a nie je možnosť návrhu nosnej steny pred schodisko. V takýchto prípadoch treba navrhnúť podľa možnosti zosilnenie/ výmenu s použitím stropných nosníkov, železobetónového alebo oceľového prievlaku.

Stĺpiky krovu treba v čo najväčšej miere rozmiestniť tak, aby nezaťažili stropnú konštrukciu a aby boli uložené priamo na stenách nižšieho podlažia. Vo viacerých prípadoch sú však stĺpiky krovu uložené priamo na strope, pod tieto stĺpiky treba navrhnúť zosilnenie stropnej konštrukcie. V takýchto prípadoch treba navrhnúť zosilnenie s použitím stropných nosníkov, železobetónového alebo oceľového prievlaku.

Gergely Mészáros, vedúci divízie montované stropné konštrukcie

BVK-PRO, s.r.o.

Back

BVK-PRO, S.R.O. Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.