bvk-facebook bvk-instagram bvk-youtube bvk-instagram
SK HU EN
BVK-lines

Articles

entry.imagesForClanky.one().title Pešie lávky 20. October 2022

V roku 2018 sa začala riešiť výmena chybne navrhnutej a nebezpečnej oceľovej nosnej konštrukcie strechy za novú drevenú sústavu v kombinácii s oceľovými prvkami. Výpočet a dielenskú dokumentáciu zabezpečila naša firma BVK-PRO, s.r.o., hlavným statikom projektu bol Ing. František Lužica.

Práca na projekte Aquaparku Galandia sa začala v septembri 2018 vytvorením komplexného osového modelu vo výpočtovom softvéri AxisVM. Hoci tento výpočet ešte nebol definitívny, bol ale postačujúci na dimenzovanie nosných prvkov a prípojov.

Všetky drevené prvky Galandie sú navrhnuté z lepeného lamelového dreva GL28h, oceľové časti konštrukcie z materiálu S235, S355.

Keďže celá konštrukcia je zastrešená CLT panelmi, pôvodným plánom bol vykonať výpočet a analýzu s panelmi z krížom lepeného dreva. Na začiatku bolo uvažované s kladením dosiek rôznymi smermi, až sa nakoniec ukázalo, že spolupôsobenie rebier s CLT sa nedá dosiahnuť v takej miere, aby to fungovalo v skutočnosti. Z tohto dôvodu sme pokračovali v práci bez CLT panelov.

Jeden dôvod, prečo bol zvolený AxisVM ako hlavný výpočtový program na analýzu a posúdenie konštrukcie Aquaparku Galandia, bola možnosť vytvorenia atypických zložených prierezov. Napr. nárožná krokva je tvorená z troch nosníkov zložených do tvaru Y, ktorá sa správa ako jeden tuhý prvok.

Tento projekt je možné deliť na tri etapy, ktoré boli dodržiavané aj počas výstavby. Prvú etapu tvoria obvodové pomúrnice, vnútorné pomúrnice a valbové plochy v tvare lichobežníka, vnútorný stĺp a vzpery. Do druhej etapy patrí plochá strecha s drevenými trámami a tiahlami. Na konci, ako tretia etapa, bol realizovaný horný ihlan a zastrešenie CLT panelmi.

Najviac namáhané prvky boli vzpery a nárožné krokvy a 25m dlhá pomúrnica, ktorá bola podopretá iba v dvoch bodoch. Tento prvok je prierezu 320x1800mm, zlepený z dvoch 160 mm širokých profilov. Ďalšou zaujímavosťou tohto projektu bola samotná valbová plocha, v ktorej boli krokvy vytvorené tak, aby zapadli do seba.

Po dlhej prestávke po odovzdaní realizačného projektu sme boli v roku 2021 oslovení, aby sme vypracovali dielenskú dokumentáciu Galandie, a to vďaka programu SEMA.

SEMA softvér je špecializovaný program na drevostavby, tesárske krovy, ale aj pre ďalšie rôzne konštrukcie z dreva, bez ohľadu na zložitosť alebo tvar. SEMA pracuje vo forme BIM, to znamená, že súbor vytvorený exportom zo softvéru sa dá pretransformovať do iného programu, spolu s rôznymi vlastnosťami, parametrami. Okrem modelovaní boli aj výkresy dielenskej dokumentácie prípojov a samotných drevených prvkov vytvorené v SEME, dokonca sa dal urobiť aj výkaz na epoxidové lepidlo, ktoré bolo použité pri mnohých prípojoch. Väčšina prípojov bola navrhnutá pomocou zašlicovaných perforovaných oceľových plechov, medzera v drážkach bola vyplnená lepidlom.

Momentové spoje valbovej plochy sú unikátom tejto stavby. Boli to najproblematickejšie miesta aj z hľadiska modelovania. Klasické závitové tyče 2x M16, 1x M24 s podložkami a s maticou sú vložené do vopred pripravenej ryhy a sú zaliate lepidlom. Zaťažovaciu skúšku spomínaného spoja vykonala Katedra kovových a drevených konštrukcií z STU.

V tretej etape stavba čakala už iba na vrchnú vežu vo forme ihlana, ktorá je tvorená krokvami a stĺpikmi po obvode. Veľký dôraz bol kladený aj tu, ako aj pri ostatných častiach, na presnosť opracovania drevených elementov.

Myslím si, že vďaka moderným technológiám a dlhoročným skúsenostiam sme boli svedkami špičkovej prefabrikácie unikátnej stavby z dreva na Slovensku.

Ing. Lea Bodon, statik/konštruktér drevených konštrukcií

BVK-PRO, s.r.o.

Back

BVK-PRO, S.R.O. Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.