bvk-facebook bvk-instagram bvk-youtube
SK HU EN
BVK-lines

Certificates
and licences

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE

Ing. Csaba Baji

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE - Ing. Ádám Varga

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE - Ing. Ľuboš Kelčík

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE

Ing. Csaba Baji

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE - Ing. Ľuboš Kelčík

Člen komory stavebných inžinierov

Member of the Slovak Chamber of Civil Engineers

Obchodný register

Business Certificate