bvk-facebook bvk-instagram bvk-youtube bvk-instagram
SK HU EN
BVK-lines

Cikkek

entry.imagesForClanky.one().title Pešie lávky 29. április 2022

Záujem o drevostavby časom rastie. Aby sme mohli byť moderná up-to-date statická kancelária, divízia drevených konštrukcií musí byť neoddeliteľnou súčasťou nášho programu. V tejto sekcii našej firmy pracujú inžinieri špecializovaní na drevostavby. Medzi našimi zákazkami sa nájdu prístrešky, altánky, rodinné domy, chaty, ako klasické tesárske krovy, tak väzníkové strechy, halové objekty, aj rekonštrukcie.

Počas praxe sa stretávame s rôznymi materiálmi a konštrukčnými systémami. Jeden z najobľúbenejších riešení hlavne pre rodinné domy sú panely z krížom lepeného dreva (CLT cross-laminated timber). Sú to panely, ktoré predstavujú plošné prvky poskladané z tenkých lamiel lepených kolmo na seba. Najčastejšie sa navrhujú v hrúbkach od 100 mm do 160 mm, v závislosti od pohľadovosti, stupňa požiarnej ochrany a statickej podstaty.
Pre návrh a posúdenie CLT prvkov využívame prídavný modul XLM výpočtového softvéru AxisVM, ktorý používa vrstvené ortotropné 2D konečné prvky k určeniu vnútorných síl a napätí v každej vrstve.
Pri rodinnom dome Močenok sme zabezpečili realizačný projekt. Definitívne hrúbky a typy prípojov CLT stenových, stropných a strešných panelov boli navrhnuté po niekoľkých iteráciách. Súčasťou dokumentácie boli tiež výkresy prípojov a výkaz spojovacieho materiálu.

Druhú najväčšiu skupinu drevených rodinných domov tvoria stĺpikové konštrukcie, známe ako two-by-four systémy, alebo rámové konštrukcie. Pri týchto typoch konštrukcií sú nosné drevené stĺpiky, horné a spodné vodorovné prvky a rozperky z vysušeného reziva. Pre obvodové steny používame prierezy 60/140 mm a 80/140 mm, pre nenosné steny zase prierezy 60/100 mm. Aby bola zachovaná priestorová tuhosť domu, je zavetrenie riešené veľkoplošnými OSB doskami min. hrúbky 15 mm. Preto sa stĺpiky ukladajú v 0,625 m rastri. Aj v prípade týchto konštrukcií sa zostaví 3D výpočtový model v softvéri Axis VM. Posúdený a vyhodnotený je každý prvok samostatne, ale aj kompletná budova ako celok.

Naša firma sa zaoberá aj vypracovaním výrobnej dokumentácie väzníkových krovov, ktorých podstata je v priehradových väzníkoch spojených doskami s prelisovanými tŕňmi. Výrobné dokumentácie sme už riešili aj pre rôzne typy rámových, halových objektov. Pri takýchto typoch konštrukcií pracujeme s vysokými lepenými nosníkmi a vieme dodať kompletnú dielenskú dokumentáciu s vyriešenými a vykreslenými prípojmi.

Po úspešnom vyhodnotení výsledkov a posúdení nosných prvkov sa vytvorí 3D konštrukčný model v špecializovanom programe pre drevostavby. SEMA softvér nám umožňuje presné namodelovanie celej drevenej konštrukcie aj s opracovaniami. Z tohto konštrukčného modelu sa potom dá vyexportovať BIM model v rôznych typoch súborov s priradenými informáciami prvkov, ako objem, prierezové rozmery, materiál, pohľadovosť spolu s presným výkazom dreva.

Finálna projektová dokumentácia, časť statika drevených konštrukcií zahŕňa výkresy tvaru, výkazy materiálu, technickú správu so statickým posúdením, v prípade realizačného projektu dodáme aj výkresy prípojov, výkresy výrobnej dokumentácie. Každý náš partner dostane od nás 3D model vo formáte IFC, vďaka čomu je zabezpečená úzka spolupráca s architektmi, zhotoviteľmi, investormi počas projektovania, aj počas realizácie.

Vissza

BVK-PRO, S.R.O. kérelmezi az Ön beleegyezését az alábbiakban részletezett célokra:

Az Ön és eszközének személyes adatai (ún. süti adatok - például egyedi azonosítókat és az eszköz által küldött alapvető információkat) kezelünk az alábbiakban részletezett célokra. A megfelelő helyre kattintva hozzájárulhat ahhoz, hogy mi és a partnereink ilyen célú adatkezelést végezzünk. Másik lehetőségként a megfelelő helyre kattintva elutasíthatja a hozzájárulást, vagy a hozzájárulás megadása előtt részletesebb információkhoz juthat, és megváltoztathatja beállításait. A beállításai csak erre a weboldalra érvényesek. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak bizonyos kezeléséhez nem feltétlenül szükséges az Ön hozzájárulása, de jogában áll tiltakozni az ilyen jellegű adatkezelés ellen. Erre a webhelyre visszatérve vagy az adatvédelmi szabályzatunk segítségével bármikor megváltoztathatja a beállításait.

Technikai sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal működését. Anonymizált információkat tartalmaznak.

Analitikai sütik

Szolgáltatásaink javítására szolgál. Google Analytics anonym információkat gyűjt az Ön által látogatott oldalakon