bvk-facebook bvk-instagram bvk-youtube bvk-instagram
SK HU EN
BVK-lines

Cikkek

entry.imagesForClanky.one().title Pešie lávky 21. október 2022

V súčasnej dobe hrá rýchlosť výstavby veľkú rolu pri výbere materiálu a technológie. Teraz sa budeme zaoberať s montovanými stropmi. Montované stropy vieme zaraďovať do skupín podľa viacerých faktorov. V tomto článku sa budem snažiť priblížiť tematiku montovaných stropov typu stropný nosník + vložka. Tento typ montovaných stropov môžeme rozdeliť podľa materiálu (najmä materiál vložky): stropné vložky môžu byť betónové (napr.: fy Leier), pórobetónové (napr. fy Xella), keramické (napr. fy Wienerberger), alebo ďalšie kompozitné materiály.

Realizačný projekt stropnej konštrukcie sa vyhotoví po zameraní (prekontrolovaní rozmerov nosnej konštrukcie stavby), aby sme eliminovali v čo najväčšej miere chyby. Po obdržaní realizačného projektu stropnej konštrukcie a pred objednávaním prvkov stropnej konštrukcie treba prekontrolovať vnútorné rozmery podľa PD, vonkajšie rozmery podľa PD a nosnosť konštrukcií, na ktoré sa ukladajú stropné prvky (steny, vence, preklady, trámy, prievlaky a pod). Realizačný projekt pozostáva zo štyroch výkresov. Na prvom výkrese je rozkreslený tvar s označením nosných prvkov (vence, prievlaky), kde sú naznačené aj otvory, prestupy cez stropnú konštrukciu, aj stĺpiky krovu.

Ďalší výkres je skladba stropnej konštrukcie, kde sú zakreslené stropné nosníky a vložky, najdôležitejšie detaily a výkaz prvkov stropu. Na tomto výkrese nájdete vlastnú tiaž stropu a zaťaženia, na ktoré bola stropná konštrukcia dimenzovaná.

Optimálne by sme mali vybrať materiál zvislých a horizontálnych nosných prvkov už vo fáze projektovania. Výber materiálu závisí od viacerých faktorov ako požiadavky na statiku, tepelno-technické požiadavky a ďalšie. Na jednu stavbu sa odporúča v čo najväčšej miere použiť sortiment od jedného výrobcu. Každý výrobca má optimálne systémové riešenie celej stavby (rodinné domy).

Horizontálna nosná konštrukcia by sa mala navrhnúť v projektovej fáze – vo viacerých prípadoch sa rozhodne pre montovanú stropnú počas výstavby, vtedy už nie je možnosť prispôsobiť nosný systém. Návrh stropnej konštrukcie urobí dodávateľ stropu. Stropnú konštrukciu navrhuje statik. Pri návrhu stropu je zohľadnená únosnosť nosných prvkov, na ktoré sa strop ukladá, priťaženie od nosných (nosné steny, stĺpiky krovu) a nenosných (nenosné rozdeľovacie priečky) prvkov, ktoré sú uložené na strope. Montovaná stropná konštrukcia N+V pozostáva zo stropných nosníkov a vložiek, stužujúceho venca, doplnkovej výstuže a prípadnej vystuženej nadbetonávky. Súčasťou projektu pre stavebné povolenie by mal byť už návrh stropnej konštrukcie – schéma rozmiestnenia nosných prvkov stropnej konštrukcie.

Na ďalšom výkrese sú schémy stužujúcich vencov, tvar doplnkovej výstuže, výkaz prútovej a sieťovej výstuže.

Posledný výkres je schéma rozmiestnenia podpernej konštrukcie stropu, tu sú rozkreslené zvislé stojky a horizontálne podperné trámy.

V spolupráci s firmou XELLA sme natočili inštruktážne video: „Ako správne čítať kladačské plány“, v tomto videu nájdete presne inštrukcie ako pracovať s realizačnými projektmi montovaného stropu.

Link na video: https://www.youtube.com/watch?v=CWnm-sw-7xY

Gergely Mészáros, vedúci divízie montované stropné konštrukcie

BVK-PRO, s.r.o.

Vissza

BVK-PRO, S.R.O. kérelmezi az Ön beleegyezését az alábbiakban részletezett célokra:

Az Ön és eszközének személyes adatai (ún. süti adatok - például egyedi azonosítókat és az eszköz által küldött alapvető információkat) kezelünk az alábbiakban részletezett célokra. A megfelelő helyre kattintva hozzájárulhat ahhoz, hogy mi és a partnereink ilyen célú adatkezelést végezzünk. Másik lehetőségként a megfelelő helyre kattintva elutasíthatja a hozzájárulást, vagy a hozzájárulás megadása előtt részletesebb információkhoz juthat, és megváltoztathatja beállításait. A beállításai csak erre a weboldalra érvényesek. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak bizonyos kezeléséhez nem feltétlenül szükséges az Ön hozzájárulása, de jogában áll tiltakozni az ilyen jellegű adatkezelés ellen. Erre a webhelyre visszatérve vagy az adatvédelmi szabályzatunk segítségével bármikor megváltoztathatja a beállításait.

Technikai sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal működését. Anonymizált információkat tartalmaznak.

Analitikai sütik

Szolgáltatásaink javítására szolgál. Google Analytics anonym információkat gyűjt az Ön által látogatott oldalakon