bvk-facebook bvk-instagram bvk-youtube bvk-instagram
SK HU EN

O spoločnosti

BVK-lines

O spoločnosti

BVK-lines

O spoločnosti

BVK-PRO S.R.O.

Naša firma poskytuje profesionálne služby v oblasti navrhovania stavieb.

Náš tým tvoria skúsení statici a konštruktéri, ktorí dokážu vyriešiť náročné úlohy v oblasti priemyselných, bytových a občianskych stavieb. Zaoberáme sa analýzou a návrhom nosných konštrukcií stavieb.

Našou hlavnou pracovnou náplňou je vypracovanie statických výpočtov, posudkov a projektovej dokumentácie pozemných a inžinierskych stavieb v oblasti statiky.

Svojim klientom ponúkame individuálny prístup, konzultácie a poradenstvo v oblasti statiky stavieb, od počiatočnej konzultácie, cez návrh a optimalizáciu konštrukcie (BIM - 3D modellovanie) , až po vypracovanie projektovej dokumentácie.

Našimi partnermi sú architekti, projektanti pozemných stavieb, investori ako aj výrobcovia betónových, oceľových a drevených konštrukcií.

Máme skúsenosti s návrhom prefabrikovaných, železobetónových, oceľových, drevených, murovaných a geotechnických konštrukcií. Venujeme sa aj rekonštrukciám a posúdeniam existujúcich stavieb ako aj plánovaných zásahov do nosných konštrukcií objektov.

lines lines
member.portrait.one().title
Csaba
Baji
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Zakladateľ spoločnosti Tel.: +421 918 910 782 Mail: csaba.baji@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Ádám
Varga
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Zakladateľ spoločnosti Tel.: +421 902 833 953 Mail: adam.varga@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Ľuboš
Kelčík
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Zakladateľ spoločnosti Tel.: +421 949 472 882 Mail: lubos.kelcik@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Ivett
Bohunyi
Varga
Office a projekt manažérka Fakturácia Tel.: +421 948 388 570 Mail: office@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Gergely
Mészáros
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Statik / Konštruktér betónových konštrukcií / Špecialista na prefabrikované stropy Tel.: +421 948 057 423 Mail: gergely.meszaros@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Oto
Csiba
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Špecialista na predpätý betón a prefabrikované konštrukcie
member.portrait.one().title
Peter
Hobot
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií Tel.: +421 947 900 388 Mail: peter.hobot@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Dominika
Szabóová
DIVÍZA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Molnár
Viktor
DIVÍZA BETÓNOVÉ A OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Tomáš
Jakubech
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Tamás
Bacsfai
DIVÍZA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Grello
Zoltán
DIVÍZA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií Tel.: +421 947 900 388 Mail: zoltan.grello@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Matúš
Kravčík
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Viktória
Mezzeyová
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Lea
Bodon
DIVÍZIA OCEĽOVÉ A DREVENÉ KONŠTRUKCIE Statik / Konštruktér drevených konštrukcií Tel.: +421 947 900 388 Mail: lea.bodon@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Attila
Fehér
DIVÍZIA OCEĽOVÉ A DREVENÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér oceľových konštrukcií Tel.: +421 948 389 007 Mail: attila.feher@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Adam
Boškovič
DIVÍZIA OCEĽOVÉ A DREVENÉ KONŠTRUKCIE Statik, Konštruktér oceľových konštrukcií Tel.: +421 948 389 007 Mail: adam.boskovic@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Kristián
Farkas
DIVÍZIA OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér oceľových konštrukcií
member.portrait.one().title
Csaba
Baji
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Zakladateľ spoločnosti Tel.: +421 918 910 782 Mail: csaba.baji@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Ádám
Varga
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Zakladateľ spoločnosti Tel.: +421 902 833 953 Mail: adam.varga@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Ľuboš
Kelčík
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Zakladateľ spoločnosti Tel.: +421 949 472 882 Mail: lubos.kelcik@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Ivett
Bohunyi
Varga
Office a projekt manažérka Fakturácia Tel.: +421 948 388 570 Mail: office@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Gergely
Mészáros
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Statik / Konštruktér betónových konštrukcií / Špecialista na prefabrikované stropy Tel.: +421 948 057 423 Mail: gergely.meszaros@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Oto
Csiba
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Špecialista na predpätý betón a prefabrikované konštrukcie
member.portrait.one().title
Peter
Hobot
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií Tel.: +421 947 900 388 Mail: peter.hobot@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Dominika
Szabóová
DIVÍZA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Molnár
Viktor
DIVÍZA BETÓNOVÉ A OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Tomáš
Jakubech
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Tamás
Bacsfai
DIVÍZA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Grello
Zoltán
DIVÍZA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií Tel.: +421 947 900 388 Mail: zoltan.grello@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Matúš
Kravčík
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Viktória
Mezzeyová
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Lea
Bodon
DIVÍZIA OCEĽOVÉ A DREVENÉ KONŠTRUKCIE Statik / Konštruktér drevených konštrukcií Tel.: +421 947 900 388 Mail: lea.bodon@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Attila
Fehér
DIVÍZIA OCEĽOVÉ A DREVENÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér oceľových konštrukcií Tel.: +421 948 389 007 Mail: attila.feher@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Adam
Boškovič
DIVÍZIA OCEĽOVÉ A DREVENÉ KONŠTRUKCIE Statik, Konštruktér oceľových konštrukcií Tel.: +421 948 389 007 Mail: adam.boskovic@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Kristián
Farkas
DIVÍZIA OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér oceľových konštrukcií
member.portrait.one().title
Csaba
Baji
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Zakladateľ spoločnosti Tel.: +421 918 910 782 Mail: csaba.baji@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Ádám
Varga
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Zakladateľ spoločnosti Tel.: +421 902 833 953 Mail: adam.varga@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Ľuboš
Kelčík
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Zakladateľ spoločnosti Tel.: +421 949 472 882 Mail: lubos.kelcik@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Ivett
Bohunyi
Varga
Office a projekt manažérka Fakturácia Tel.: +421 948 388 570 Mail: office@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Gergely
Mészáros
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Statik / Konštruktér betónových konštrukcií / Špecialista na prefabrikované stropy Tel.: +421 948 057 423 Mail: gergely.meszaros@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Oto
Csiba
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Špecialista na predpätý betón a prefabrikované konštrukcie
member.portrait.one().title
Peter
Hobot
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií Tel.: +421 947 900 388 Mail: peter.hobot@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Dominika
Szabóová
DIVÍZA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Molnár
Viktor
DIVÍZA BETÓNOVÉ A OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Tomáš
Jakubech
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Tamás
Bacsfai
DIVÍZA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Grello
Zoltán
DIVÍZA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií Tel.: +421 947 900 388 Mail: zoltan.grello@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Matúš
Kravčík
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Viktória
Mezzeyová
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Lea
Bodon
DIVÍZIA OCEĽOVÉ A DREVENÉ KONŠTRUKCIE Statik / Konštruktér drevených konštrukcií Tel.: +421 947 900 388 Mail: lea.bodon@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Attila
Fehér
DIVÍZIA OCEĽOVÉ A DREVENÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér oceľových konštrukcií Tel.: +421 948 389 007 Mail: attila.feher@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Adam
Boškovič
DIVÍZIA OCEĽOVÉ A DREVENÉ KONŠTRUKCIE Statik, Konštruktér oceľových konštrukcií Tel.: +421 948 389 007 Mail: adam.boskovic@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Kristián
Farkas
DIVÍZIA OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér oceľových konštrukcií

Náš tím:

BVK-PRO, S.R.O. Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.