bvk-facebook bvk-instagram bvk-youtube
SK HU EN
BVK-lines

O spoločnosti

BVK-lines

O spoločnosti

BVK-PRO S.R.O.

Naša firma poskytuje profesionálne služby v oblasti navrhovania stavieb.

Náš tým tvoria skúsení statici a konštruktéri, ktorí dokážu vyriešiť náročné úlohy v oblasti priemyselných, bytových a občianskych stavieb. Zaoberáme sa analýzou a návrhom nosných konštrukcií stavieb.

Našou hlavnou pracovnou náplňou je vypracovanie statických výpočtov, posudkov a projektovej dokumentácie pozemných a inžinierskych stavieb v oblasti statiky.

Svojim klientom ponúkame individuálny prístup, konzultácie a poradenstvo v oblasti statiky stavieb, od počiatočnej konzultácie, cez návrh a optimalizáciu konštrukcie (BIM - 3D modellovanie) , až po vypracovanie projektovej dokumentácie.

Našimi partnermi sú architekti, projektanti pozemných stavieb, investori ako aj výrobcovia betónových, oceľových a drevených konštrukcií.

Máme skúsenosti s návrhom prefabrikovaných, železobetónových, oceľových, drevených, murovaných a geotechnických konštrukcií. Venujeme sa aj rekonštrukciám a posúdeniam existujúcich stavieb ako aj plánovaných zásahov do nosných konštrukcií objektov.

lines lines
member.portrait.one().title
Csaba
Baji
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Zakladateľ spoločnosti Tel.: +421 918 910 782 Mail: csaba.baji@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Ádám
Varga
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Zakladateľ spoločnosti Tel.: +421 902 833 953 Mail: adam.varga@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Ľuboš
Kelčík
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Zakladateľ spoločnosti Tel.: +421 949 472 882 Mail: lubos.kelcik@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Jarmila
Vargová
Office manažérka . Tel.: +421 948 388 570 Mail: office@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Gergely
Mészáros
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Statik / Konštruktér betónových konštrukcií / Špecialista na prefabrikované stropy Tel.: +421 948 057 423 Mail: gergely.meszaros@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Oto
Csiba
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Špecialista na predpätý betón a prefabrikované konštrukcie
member.portrait.one().title
Kristián
Sógel
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE STATIKU STAVIEB Špecialista pre stavby z dreva Tel.: +421 948 057 423 Mail: kristian.sogel@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
István
Álló
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Peter
Hobot
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Tamás
Bacsfai
DIVÍZA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Grello
Zoltán
DIVÍZA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Krisztián
Virág
DIVÍZA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Matúš
Kravčík
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Emese
Gyarmatyová
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktérka betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Lea
Bodon
DIVÍZIA OCEĽOVÉ A DREVENÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér drevených konštrukcií / Junior statik
member.portrait.one().title
Attila
Fehér
DIVÍZIA OCEĽOVÉ A DREVENÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér oceľových konštrukcií
member.portrait.one().title
Ján
Húsvéth
DIVÍZIA OCEĽOVÉ A DREVENÉ KONŠTRUKCIE Statik / Konštruktér oceľových konštrukcií
member.portrait.one().title
Ákos
Teplický
DIVÍZIA OCEĽOVÉ A DREVENÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér oceľových konštrukcií
member.portrait.one().title
Csaba
Baji
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Zakladateľ spoločnosti Tel.: +421 918 910 782 Mail: csaba.baji@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Ádám
Varga
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Zakladateľ spoločnosti Tel.: +421 902 833 953 Mail: adam.varga@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Ľuboš
Kelčík
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Zakladateľ spoločnosti Tel.: +421 949 472 882 Mail: lubos.kelcik@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Jarmila
Vargová
Office manažérka . Tel.: +421 948 388 570 Mail: office@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Gergely
Mészáros
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Statik / Konštruktér betónových konštrukcií / Špecialista na prefabrikované stropy Tel.: +421 948 057 423 Mail: gergely.meszaros@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Oto
Csiba
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Špecialista na predpätý betón a prefabrikované konštrukcie
member.portrait.one().title
Kristián
Sógel
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE STATIKU STAVIEB Špecialista pre stavby z dreva Tel.: +421 948 057 423 Mail: kristian.sogel@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
István
Álló
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Peter
Hobot
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Tamás
Bacsfai
DIVÍZA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Grello
Zoltán
DIVÍZA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Krisztián
Virág
DIVÍZA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Matúš
Kravčík
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Emese
Gyarmatyová
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktérka betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Lea
Bodon
DIVÍZIA OCEĽOVÉ A DREVENÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér drevených konštrukcií / Junior statik
member.portrait.one().title
Attila
Fehér
DIVÍZIA OCEĽOVÉ A DREVENÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér oceľových konštrukcií
member.portrait.one().title
Ján
Húsvéth
DIVÍZIA OCEĽOVÉ A DREVENÉ KONŠTRUKCIE Statik / Konštruktér oceľových konštrukcií
member.portrait.one().title
Ákos
Teplický
DIVÍZIA OCEĽOVÉ A DREVENÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér oceľových konštrukcií
member.portrait.one().title
Csaba
Baji
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Zakladateľ spoločnosti Tel.: +421 918 910 782 Mail: csaba.baji@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Ádám
Varga
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Zakladateľ spoločnosti Tel.: +421 902 833 953 Mail: adam.varga@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Ľuboš
Kelčík
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Zakladateľ spoločnosti Tel.: +421 949 472 882 Mail: lubos.kelcik@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Jarmila
Vargová
Office manažérka . Tel.: +421 948 388 570 Mail: office@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Gergely
Mészáros
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Statik / Konštruktér betónových konštrukcií / Špecialista na prefabrikované stropy Tel.: +421 948 057 423 Mail: gergely.meszaros@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
Oto
Csiba
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb Špecialista na predpätý betón a prefabrikované konštrukcie
member.portrait.one().title
Kristián
Sógel
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE STATIKU STAVIEB Špecialista pre stavby z dreva Tel.: +421 948 057 423 Mail: kristian.sogel@bvk-pro.com
member.portrait.one().title
István
Álló
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Peter
Hobot
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Tamás
Bacsfai
DIVÍZA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Grello
Zoltán
DIVÍZA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Krisztián
Virág
DIVÍZA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Matúš
Kravčík
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Emese
Gyarmatyová
DIVÍZIA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Konštruktérka betónových konštrukcií
member.portrait.one().title
Lea
Bodon
DIVÍZIA OCEĽOVÉ A DREVENÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér drevených konštrukcií / Junior statik
member.portrait.one().title
Attila
Fehér
DIVÍZIA OCEĽOVÉ A DREVENÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér oceľových konštrukcií
member.portrait.one().title
Ján
Húsvéth
DIVÍZIA OCEĽOVÉ A DREVENÉ KONŠTRUKCIE Statik / Konštruktér oceľových konštrukcií
member.portrait.one().title
Ákos
Teplický
DIVÍZIA OCEĽOVÉ A DREVENÉ KONŠTRUKCIE Konštruktér oceľových konštrukcií

Náš tím: