bvk-facebook bvk-instagram bvk-youtube
SK HU EN
BVK-lines

Certifikáty
a oprávnenia

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE - Ing. Csaba Baji

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE - Ing. Ádám Varga

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE - Ing. Ľuboš Kelčík

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE - HU

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE - HU

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE - CZ

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE - Ing. Ľuboš Kelčík

Člen komory stavebných inžinierov

Slovenská komora stavebných inžinierov

Obchodný register

Osvedčenie o živnostenskom oprávení