Oceľové konštrukcie

Máme bohaté skúsenosti s návrhom a realizáciou oceľových konšrukcií. S optimálnym návrhom konštrukcií vieme investorom výrazne šetriť náklady. Našou výhodou je, že konštrukcie modelujeme už od začiatku projektovania v 3D vo software Tekla Structures. Naša projekčná kancelária vypracuje aj dielenské výkresy. Konštrukcie sú precízne modelované s presnosťou na stotinu milimetra, zahŕňajúc všetky súčasti, vrátane zvarov a skrutiek. Týmto spôsobom sa zabezpečuje, že nikdy nebudete mať problém s prístupom k skrutkovaným spojom, čo umožní kvalitné utiahnutie matíc, a zároveň sa vyvarujeme situáciám, kedy zvar zabráni správnemu osadeniu prvkov.

Kontaktujte nás
contruction image

PRIEBEH SPOLUPRÁCE

Naším cieľom je poskytovať komplexné a profesionálne služby, zabezpečiť efektívny priebeh projektu a splniť očakávania našich klientov. Spolupracujeme s vami počas celého procesu a naša otvorená komunikácia a starostlivosť o detaily zabezpečuje, že projekt bude úspešný.
1

Úvodná konzultácia s investorom

 • informácie o stavbe
 • prevzatie podkladov
 • dohodnutie podmienok
2

Predbežný návrh konštrukcie

 • návrh a optimalizácia konštrukcií
 • konzultácia s výrobou
 • spracovanie predbežného 3D modelu
3

Konzultácia návrhu

 • prerokovanie návrhu s investorom
 • zapracovanie pripomienok
 • poskytnutie podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky
4

Spracovanie 3D modelov

 • statický 3D model
 • konštrukčný 3D model
 • výstupy pre konštruktérov
5

Vypracovanie projektovej dokumentácie

 • všetky stupne projektovej dokumentácie
 • dielenská dokumentácia
 • odovzdanie dokumentácie
6

Spokojný zákazník

 • spokojný investor
 • spokojný generálny dodávateľ
 • spokojný výrobca

Obsah výstupu

Obsah výstupu zahŕňa jednotlivé dokumentácie, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie pre konkrétnu konštrukčnú fázu alebo projekt.
1.
PROJEKT STATIKY PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
- poradenstvo a konzultácie v potrebnom rozsahu
Obsah dokumentácie:
Technická správa (predbežný statický výpočet, popis nosnej konštrukcie)
2.
PROJEKT STATIKY PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
- poradenstvo a konzultácie v potrebnom rozsahu
- statický výpočet konštrukcie
- návrh nosnej konštrukcie
Obsah dokumentácie:
Technická správa
Statický výpočet
Schéma nosnej konštrukcie / Výkres tvaru bez detailov
3.
PROJEKT STATIKY PRE REALIZÁCIU STAVBY / VYKONÁVACÍ PROJEKT STATIKY
- poradenstvo a konzultácie v potrebnom rozsahu
- podrobný statický výpočet konštrukcie
- návrh dôležitých detailov
Obsah dokumentácie:
3D Model nosnej konštrukcie – ifc (Tekla Structure, Sema)
Technická správa
Statický výpočet
Výkresy tvaru + výkres dôležitých detailov
Výkresy výstuže
Výkaz nosných prvkov na základe typu materiálov
4.
VÝROBNÁ / DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
Obsah dokumentácie:
3D model Tekla Structures
Výkazy (podľa individuálnej potreby)
Výkresy JD (rezné plány jednotlivých prvkov)
Výkresy HD (výkresy dielcov – príprava v dielni)
Kladačský plán trapézových plechov
Kladačský plán sendvičových panelov
Montážné výkresy (Zostavné plány)
Výkresy vopred zabudovaných prvkov

MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY? KONTAKTUJE NÁS!

Vaše požiadavky sú našou prioritou a sme pripravení vám pomôcť dosiahnuť vaše ciele.
Kontaktujte nás

ZREALIZOVALI SME - NAŠE REFERENCIE

Tieto projekty nie sú iba budovami a konštrukciami, sú to ukážky našej odbornosti a vášne pre stavebný priemysel.

Často kladené otázky

Našim cieľom je vám poskytnúť jasné a užitočné informácie. Preto sme zostavili túto sekciu často kladených otázok, aby sme vám pomohli nájsť rýchle a jednoduché odpovede na vaše pochybnosti.

Čo od nás potrebujete, aby ste nám vedeli odhadnúť cenu projektu statiky?

Kontaktujte nás cez náš formulár na webe alebo pošlite e-mail na adresu info@bvk-pro.com. Priložte pôdorys, rezy a pohľady - ideálne vo formáte PDF alebo DWG. Však vieme pracovať aj s formátmi IFC a napíšte o aký stupeň projektu sa jedná.

V akom programe vypracovávate dielenské dokumentácie oceľových konštrukcií? Viete prispôsobiť výstupy?

Používame Tekla Structure a výstupy vieme prispôsobiť podľa individuálnych požiadaviek výrobcov oceľových konštrukcií.

V akom programe vypracovávate dielenské dokumentácie drevených konštrukcií? Viete prispôsobiť výstupy?

Používame program Sema a výstupy vieme prispôsobiť podľa individuálnych požiadaviek výrobcov drevených konštrukcií.

V akom programe vypracovávate dielenské dokumentácie prefabrikovaných betónových konštrukcií? Viete prispôsobiť výstupy?

Používame program Allplan a výstupy vieme prispôsobiť podľa individuálnych požiadaviek výrobcov prefabrikovaných konštrukcií.

Koľko vám trvá vypracovať projektovú dokumentáciu na statiku?

Dĺžka vypracovania projektových dokumentácií pre statiku závisí na viacerých faktoroch, vrátane rozsahu projektu, jeho komplexity a iných konkrétnych požiadaviek. Niekedy sa jedná o krátkodobé projekty, zatiaľ čo iné môžu trvať niekoľko mesiacov alebo aj dlhšie. Tu sú niektoré faktory, ktoré ovplyvňujú trvanie: Rozsah projektu: Veľkosť a komplexnosť konštrukcie majú veľký vplyv. Jednoduchá stavba bude trvať kratšie, zatiaľ čo veľký komplexný projekt bude vyžadovať viac času. Dostupnosť informácií: Rýchlosť, s akou je možné získať potrebné údaje a materiály pre projekt, môže ovplyvniť celkový čas potrebný na vypracovanie dokumentácie. Typ konštrukcie: Rôzne typy konštrukcií môžu vyžadovať rôzne úrovne analýz a výpočtov, čo môže ovplyvniť trvanie projektu. Regulácie a normy: Dodržiavanie príslušných stavebných predpisov a noriem môže spomaliť alebo urýchliť proces, v závislosti od ich zložitosti a prísnych požiadaviek. Ľudské zdroje: Dostupnosť kvalifikovaných statikov a iného personálu môže ovplyvniť rýchlosť vypracovania dokumentácie. Zmeny v priebehu projektu: Ak sa počas projektu objavia zmeny alebo dodatočné požiadavky, môže to ovplyvniť harmonogram. Finančné obmedzenia: Určitými prípadmi môžu byť projekty zdržiavané obmedzeným rozpočtom alebo zdrojmi. Dôkladnosť a kontrola: Dôkladná kontrola a revízia projektu môže predĺžiť celkový časový rámec, ale je dôležitá pre kvalitu a bezpečnosť. Výsledný čas vypracovania projektových dokumentácií pre statiku sa teda môže výrazne líšiť od projektu k projektu. Je dôležité mať na pamäti tieto faktory a stanoviť realistické očakávania pre trvanie projektu.

V akom programe vypracovávate realizačný projekt betónových konštrukcií?

Používame program Allplan v ktorom sú všetky jednotlivé položky vymodelované v 3D.

Projektové dokumentácie vypracujete aj do zahraničia alebo ste prítomní iba v slovenskom stavebníctve?

Hranice v projektovaní nepoznáme, preto vypracujeme statiku aj do zahraničia. Už sme pracovali na zákazkách v Nemecku, Francúzsku, Rakúsku, atď. Autorizácie máme aj v Maďarsku, aj v Českej Republike.

V akých jazykoch je možné s vami komunikovať? Projektové dokumentácie vypracujete aj v jazyku inom, ako v slovenčine?

Sme dvojjazyčná kancelária, medzi nami a s klientmi rozprávame a konzultujeme tak ako po slovensky, aj po maďarsky. Pre klientov zo zahraničia ponúkame aj možnosť meetingu v anglickom jazyku. Projektové dokumentácie vypracujeme v slovenskom, českom, maďarskom, anglickom a v nemeckom jazyku.
faq

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Máte otázky, nápady alebo potrebujete naše služby? Neváhajte nás kontaktovať.
Obchodné meno:
BVK-PRO, S.R.O.
Tel. číslo:
+421 902 833 953
IČO:
51211629
DIČ:
2120639158
IČDPH:
SK2120639158

  Meno a Priezvisko *

  E-mailová adresa *

  Telefónne číslo *

  Vaša správa

  Nahrajte prílohu sem

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky.

  Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

  Vytvorené digitálnou agentúrou Wink & Nod
  www.bvk-pro.com © 2023