Konštrukcie
Autor: BVK-PRO
Dátum pridania: 18.03.2023

NESTLÉ PURINA – ROZŠÍRENIE TOVÁRNE PRE VÝROBU KRMIVA

blog image

Spoločnosť BVK-PRO, s.r.o. aktuálne dokončuje výrobnú dokumentáciu na objekty rozšírenia továrne pre výrobu krmiva. Stavba sa nachádza v areáli Nestlé, pri obci Bük v Maďarsku.

Rozšírenie je rozdelené na fázy T4 a T5 o celkovej výmere 38 500 m2. Fáza T4 pozostáva z 10 dilatačných celkov, ku ktorým vo fáze T5 pribudnú ďalšie 3 dilatačné celky.

Rozšírený areál bude tvorený z objektov výroby, skladov, chladeného skladu, vysokého skladu, baliarne, odpadového hospodárstva a administratívnej časti.

Stĺpy sú umiestnené v základnom rastri po 6 m, kotvené k základovým pätkám pomocou skrutkových spojov.

Nosná konštrukcia strechy vo výrobnej časti a baliarni je vytvorená pomocou oceľových väzníkov s rozponom 42 m, ktoré sú ukladané na prefabrikované stĺpy.

Nosná konštrukcia strechy v skladových a zvyšných objektoch je vytvorená z prefabrikovaných železobetónových konštrukcii. Najväčší rozpon predpätého väzníka je 33 m v objekte vysokého skladu.

Stropy na rozpon 12 m sú riešené pomocou dutinových predpätých panelov, ukladaných na prievlaky, stropy s rozponom 6 m sú riešené ako filigránové.

Jednotlivé dilatačné celky sú delené požiarnymi prefabrikovanými stenami, ktoré vytvárajú chodbové koridory. V týchto priestoroch sú vedené oceľové potrubné mosty zavesené na strešnú konštrukciu.

Ing. Ľuboš Kelčík

konateľ spoločnosti

rozšírenie továrne rozšírenie továrne image

Zdielať článok:
FB IN

AKTUALITY Z NÁŠHO SVETA

Buďte vždy informovaní o najnovších trendoch a tipoch v oblasti statiky a v stavebnom priemysle.
Všetky články

ODOBERAJTE
NÁŠ NEWSLETTER

A zostaňte informovaní ohľadom noviniek z nášho sveta
Vytvorené digitálnou agentúrou Wink & Nod
www.bvk-pro.com © 2023