bvk-facebook bvk-instagram bvk-youtube
SK HU EN
BVK-lines

Kategórie

BVK-lines
INŽINIERSKE STAVBY

stožiare, lávky

MOST CEZ POTOK Trenčín -2019 -Realizačný projekt
-Subdodávka
Most Cez Potok Trenčín 2019 Rp Bvk Pro
LÁVKA PRE CYKLISTOV Trnava -2019 -Generálny projektant: Šercel Švec s.r.o.
-Tendrová dokumentácia
Lavka Pre Cyklystov Trnava 2019 Rp Svec
PEŠIE LÁVKY Senec -2018,2019 - Projekt pre stavebné povolenie
- Výrobná dokumentácia OK
Lavka Senec Bvk Pro S R O  Page 006 Lavka Senec Bvk Pro S R O  Page 005
DOČASNÉ STOŽIARE PRE ELEKTRICKÉ VEDENIE Nitra Stožiar Bvk Pro Statika Stavieb 01 Stožiar Bvk Pro Statika Stavieb 02