bvk-facebook bvk-instagram bvk-youtube
SK HU EN
BVK-lines

Kategórie

BVK-lines
INŽINIERSKE STAVBY

stožiare, lávky

DREVENÉ POZOROVACIE VEŽE Pieštany -Generálny projektant: Ing. Michal Gašpar
-Tendrová dokumentácia
-Projekt pre realizáciu stavby
Bvk Pro Vaze 01 Divizia Drevené Nosné Konštrukcie 00 Bvk Pro Vaze 01 Divizia Drevené Nosné Konštrukcie 02
DOČASNÉ STOŽIARE PRE ELEKTRICKÉ VEDENIE Nitra Stožiar Bvk Pro Statika Stavieb 01 Stožiar Bvk Pro Statika Stavieb 02
PEŠIE LÁVKY Senec -2018,2019 - Projekt pre stavebné povolenie
- Výrobná dokumentácia OK
Lavka Lávka 01 Bvk Pro S R O  Page 003