bvk-facebook bvk-instagram bvk-youtube
SK HU EN
BVK-lines

Kategórie

BVK-lines
OBČIANSKE STAVBY

hotely, nákupné centrá, telocvične, školy, škôlky, polyfunkčné budovy

VSTUPNÝ OBJEKT - AREÁL TK PODHÁJSKÁ Termálne kúpalisko Podhájska - Projekt pre realizáciu stavby
- Výrobná dokumentácia
- Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Kristián Sógel, PhD.
- Generálny projektant: atelier na bašte s.r.o.
18 141 5 Axis Bvk Pro Page 001
SANOM - NEUROREHABILITAČNÁ KLINIKA - REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA Bratislava - Generálny projektant: a4a s.r.o.
- Projekt pre stavebné povolenie
1 2
OBCHODNÉ CENTRUM KORZO Komárno - Generálny projektant: FKF design, spol.
- Tendrová dokumentácia
Korzo Viz 01 Korzo Detaily
NEMOCNICA - URGENTNÝ PRÍJEM Komárno - Generálny projektant: FKF design, spol.
- Tendrová dokumentácia
Urg Príjem R4 04 Axs Kresba Page 002 Urg Príjem R4 04 Axs Kresba Page 004
SLOVENSKÉ KARTINGOVÉ CENTRUM Orechová Potôň - Projekt pre stavebné povolenie Kartingové Centurum Bvk Pro Statika Stavieb 01 Kartingové Centurum Bvk Pro Statika Stavieb 02
DREVENÝ ALTÁNOK NA ZABÍJAČKOVÝ WELLNESS Orechová Potôň - Generálny projektant: ADIF, s.r.o.
- Projekt pre realizáciu stavby
Altánok Bvk Pro 01 Altánok Page 002
POLYFUNKČNÁ BUDOVA Trhová Hradská - Jednostupňový projekt Polyfunkcna  Budova Bvk Pro Statika Stavieb 01 Polyfunkcna  Budova Bvk Pro Statika Stavieb 02