bvk-facebook bvk-instagram bvk-youtube
SK HU EN
statika-icon Železobetónové
a murované
konštrukcie

Statický posudok stavby pre všetky typy budov v oblasti bytových, občianskych a priemyselných stavieb. Analýza a návrh nosných konštrukcií stavieb.

hala-icon Prefabrikované
halové objekty

Statický posudok a dielenská dokumentácia prefabrikovaných betónových konštrukcií. Návrh predpätých nosných prvkov.

steel-icon Oceľové
a drevené
konštrukcie

Návrh a výrobná dokumentácia oceľových a drevených konštrukcií. Návrh drevených konštrukcií z CLT panelov.

laptop-icon Bim /Building Information Modeling/

Vďaka BIM software vieme minimalizovať kolízie jednotlivých prvkov a ušetriť čas a peniaze počas výstavby.

chat-icon Poradenstvo

Poradíme Vám v problematike statiky stavieb v oblasti bytových, občianskych a priemyselných objektov. Poradíme s rekonštrukciou, prístavbou, prestavbou stavieb.

BVK-lines

Služby

DOKUMENTÁCIA PRE UZEMNÉ ROZHODNUTIE

- technická správa
- predbežný návrh nosného systému

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Statický posudok stavby potrebný pre stavebné povolenie:
- poradenstvo a konzultácie v potrebnom rozsahu
- statický výpočet konštrukcie
- návrh a optimalizácia nosnej konštrukcie

OBSAH DOKUMENTÁCIE
- technická správa
- statický výpočet
- výkres tvaru základov
- výkresy tvaru jednotlivých podlaží
- výkresy tvaru krovu
- konštrukčné výkresy oceľových konštrukcií

PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY

Statický posudok stavby potrebný na realizáciu stavby:
- poradenstvo a konzultácie v potrebnom rozsahup
- podrobný statický výpočet konštrukcie
- návrh nosnej konštrukcie a dôležitých detailov

OBSAH DOKUMENTÁCIE:
- technická správa
- podrobný statický výpočet
- výkres tvaru základov
- výkres tvaru jednotlivých podlaží
- výkres tvaru krovu
- konštrukčné výkresy oceľových konštrukcií
- výkresy detailov (spojov) oceľových konštrukcií
- výkresy výstuže železobetónových konštrukcií

VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA

Výrobná dokumentácia prefabrikovaných železobetónových konštrukcií
Výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií
Výrobná dokumentácia drevených konštrukcií

BVK-lines