NOVINKY ZO SVETA
STATIKY STAVIEB

- Konštrukcie

Buďte vždy informovaní o najnovších trendoch a tipoch v oblasti statiky a v stavebnom priemysle.
blog image
blog image

SKLAD Z PREFABRIKOVANÝCH PANELOV

Konštrukcie
19.10.2023
BVK-PRO

Kombináciou Leier prefabrikovaných stien a oceľových priehradových nosníkov sme navrhli rýchlo a jednoducho zrealizovateľný sklad.

blog image

MONTOVANÉ STROPY TYPU N+V – REALIZAČNÝ PROJEKT_ČASŤ 1

Konštrukcie
11.10.2023
BVK-PRO

V súčasnej dobe hrá rýchlosť výstavby veľkú rolu pri výbere materiálu a technológie. Teraz sa budeme zaoberať s montovanými stropmi. Montované stropy vieme zaraďovať do skupín podľa viacerých faktorov. V tomto článku sa budem snažiť priblížiť tematiku montovaných stropov typu stropný nosník + vložka. Tento typ montovaných stropov môžeme rozdeliť podľa materiálu (najmä materiál vložky): […]

blog image

PEŠIE LÁVKY

Konštrukcie
14.09.2023
BVK-PRO

Ako ste si už isto všimli naša práca je veľmi rôznorodá a čelíme mnohým výzvam. Tentokrát ňou boli pešie lávky pre hotel Dolphin v Senci. Našou úlohou bolo navrhnúť konštrukciu, ktorá je čiastočne samonosná. Problematikou totiž bolo, že lávky mali slúžiť na prepojenie už existujúcich objektov, ktoré pôvodne neboli navrhnuté pre tak vysoké zaťaženie. V […]

blog image

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA

Konštrukcie
08.09.2023
BVK-PRO

Ani navrhovanie z prefabrikátov nie je pre nás žiadnou prekážkou, ako ani v prípade tejto administratívnej budovy. Monolitický železobetónový skelet založený na základových pätkách bol doplnený stropom z predpätých panelov spiroll, ktorých použitie nielen urýchľuje proces výstavby vodorovných nosných konštrukcií, no zároveň strop odľahčujú. Hotové stropy sú ihneď pochôdzne aj únosné. Panely majú vysokú únosnosť, […]

blog image

OBCHODNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Konštrukcie
20.07.2023
BVK-PRO

Obchodné centrum Korzo Komárno sa čoskoro dostane do prevádzky. Maximálne pôdorysné rozmery nosnej konštrukcie sú 148,0 m x 38,0 m. Objekt poskytuje priestory pre obchodné plochy. Súčasťou investičného zámeru sú aj menšie objekty ako objekt rýchleho občerstvenia a oceľový reklamný pylón. Základové konštrukcie sú navrhnuté hĺbkové. Pod nosné konštrukcie sú navrhnuté pilóty priemeru 880 mm, […]

blog image

BYTOVÝ DOM GRADUS RESIDENCE

Konštrukcie
13.06.2023
BVK-PRO

Nový bytový dom Gradus residence v centre Dunajskej Stredy bude čoskoro dokončený a skolaudovaný. Celý komplex tvorí zmiešaná funkcia zahrňujúca rezidenčné bývanie, obchody, kancelárie a služby. Spodná stavba Objekt je vzhľadom na geológiu , podzemnú vodu a charakter nosnej konštrukcie založený na základovú dosku bez dilatácie. Základová doska je hrubá 350 mm až 500 mm […]

blog image

BVK-PRO, S.R.O.– STABILNÝ PARTNER NA TRHU OBČIANSKEJ A PRIEMYSELNEJ VÝSTAVBY

Konštrukcie
01.06.2023
BVK-PRO

Naša divízia oceľových konštrukcií v roku 2020 dokončila výrobnú dokumentáciu oceľových konštrukcií na projekte EPERIA II – druhá etapa výstavby obchodného centra v Prešove. Dielenskú dokumentáciu sme pripravili na základe realizačného projektu, ktorú zabezpečila spoločnosť OBERMEYER HELIKA s.r.o. Za výrobu a dodávku oceľovej konštrukcie bol zodpovedný náš partner a objednávateľ WINFER spol. s.r.o. Stavebný model […]

blog image

RÝCHLEJŠIA VÝSTAVBA: AKO NAVRHOVAŤ A REALIZOVAŤ MONTOVANÉ STROPY_ČASŤ 2

Konštrukcie
06.05.2023
BVK-PRO

Tento článok je vypracovaný ako pokračovanie článku: Rýchlejšia výstavba: Ako navrhovať a realizovať montované stropy – 1. časť. Odporúčam začať s prvým článkom. Na čo dávať pozor pri návrhu zvislého nosného systému, pod montovanú stropnú konštrukciu typu N + V? Stropné nosníky musia byť uložené na dva protiľahlé nosné prvky ( steny, prievlaky, trámy a […]

blog image

REKONŠTRUKCIA AQUAPARKU GALANDIA

Konštrukcie
04.05.2023
BVK-PRO

V roku 2018 sa začala riešiť výmena chybne navrhnutej a nebezpečnej oceľovej nosnej konštrukcie strechy za novú drevenú sústavu v kombinácii s oceľovými prvkami. Výpočet a dielenskú dokumentáciu zabezpečila naša firma BVK-PRO, s.r.o., hlavným statikom projektu bol Ing. František Lužica. Práca na projekte Aquaparku Galandia sa začala v septembri 2018 vytvorením komplexného osového modelu vo […]

1 2

ODOBERAJTE
NÁŠ NEWSLETTER

A zostaňte informovaní ohľadom noviniek z nášho sveta
Vytvorené digitálnou agentúrou Upvision
www.bvk-pro.com © 2023